6 сесія 7 скликання

Результати поіменного голосування

1. Проект рішення "Про внесення змін до Регламенту Кинашівської сільської ради 7 скликання"

№ п.п

Депутат

Результат голосування

1

Боб Сергій Васильович

відсутній

2

Буженко Жанна Віталіївна

за

3

Бурак Валентин Анатолійович 

відсутній

4

Вігор Таїса Миколаївна

за

5

Грубик Павло Олександрович

за

6

Добровольська Галина Юхимівна

за

7

Доріф Наталія Анатоліївна

за

8

Дубовий Анатолій Олександрович

відсутній

9

Жеребцов Валерій Вікторович

відсутній

10

Касіяненко Юрій Миколайович

за

11

Килимник Володимир Васильович

відсутній

12

Коваль Світлана Федорівна

за

13

Коленчук Сергій Миколайович

відсутній

14

Коперчак Оксана Володимирівна

за

15

Лавриченко Микола Іванович

відсутній

16

Мельник Катерина Анатоліївна

за

17

Мензул Юлія Петрівна

відсутній

18

Погребняк Володимир Олександрович

відсутній

19

Прокопенко Василь Анатолійович

за

20

Резнік Володимир Олександрович

за

21

Сивак Володимир Григорович

відсутній

22

Слободян Микола Андрійович

за

23

Стасюк Тетяна Олександрівна

за

24

Федорів Наталія Василівна

за

25

Хавара Сергій Борисович

за

26

Химич ОлександрМиколайович

відсутній

    27  сільський голова Баленко О. В.                            за

Рішення     прийнято          "за" - 16  , проти- немає  , утримались-немає   відсутні - 11

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові депутата і сільський голова

Про внесення змін до Регламенту Кинашівської с/ради 7 скликання

Про внесення змін до бюджету сільської ради на 2016 рік

Про затвердження проектів, що подаються Кинашівською с/радою для участі в 13 обласному конкурсі територіальних громад Вінницької області 

Про погод-ження техніч-ної докумен-тації  із землеустрою

щодо встано-влення меж земельних ділянок в натурі  та передачу їх у власність громадянам

Про надання дозволу на виготовлення  технічної документації із землеустрою щодо встановлення  меж земельної ділянки в натурі

1

Боб С. В.

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

2

Буженко Ж. В.

За

За

За

За

За

3

Бурак В. А.

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

4

Вігор Т. М.

За

За

За

За

За

5

Грубик П. О.

За

За

За

За

За

6

Добровольська Г. Ю.

За

За

За

За

За

7

Доріф Н. А.

За

За

За

За

За

8

Дубовий А. О.

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

9

Жеребцов В. В.

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

10

Касіяненко Ю. М.

За

За

За

За

За

11

Килимник В. В.

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

12

Коваль С. Ф.

За

За

За

За

За

13

Коленчук С. М.

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

14

Коперчак О. В.

За

За

За

За

За

15

Лавриченко М. І.

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

16

Мельник К. А.

За

За

За

За

За

17

Мензул Ю. П.

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

18

Погребняк В. О.

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

19

Прокопенко В. А.

За

За

За

За

За

20

Резнік В. О.

За

За

За

За

За

21

Сивак В. Г.

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

22

Слободян М. А.

За

За

За

За

Не приймав участь у голосуван

23

Стасюк Т. О.

За

За

За

За

За

24

Федорів Н. В.

За

За

За

За

За

25

Хавара С. Б.

За

За

За

За

За

26

Химич О. М.

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

27

С/г. Баленко  О. В.

за

за

за

за

за

 

Всього: «за»

16

16

16

16

15

 

               «проти»

Немає

Немає

Немає

Немає

Немає

 

            «утримались»

Немає

Немає

Немає

Немає

Немає

 

  відсутні

11

11

11

11

11

 

Не прийм  участь у голос.

немає

немає

немає

немає

1

 

 

Рішення прийнято

Рішення прийнято

Рішення прийнято

Рішення прийнято

Рішення прийнято

                         Результати поіменного голосування  6 сесії Кинашівської сільської ради 7 скликання  12 березня 2016 року

 

Прізвище,

ім’я, по батькові депутата і сільський голова

Про надання дозволу на розробку проекту земле-устрою, щодо відведення земельної ділянки Шляхтуну Д.Д. на умовах оренди

Про продаж

земельної

ділянки несільсько-господарсь-кого  призначення ФОП Сімчуку В. П.

8. Про надання дозволуна виготовлення   технічної докумен-тації із земле-устрою щодо встановлення меж земель-ної ділянки  в натурі, яка знаходиться 

в спільному частковому  користуванні

Про передачу на баланс КП «Добро-бут» комуналь-ного майна

Про прове-дення місячника по благо-устрою населених пунктів сільської ради.

1

Боб С. В.

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

2

Буженко Ж. В.

За

За

За

За

За

3

Бурак В. А.

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

4

Вігор Т. М.

За

За

За

За

За

5

Грубик П. О.

За

За

За

За

За

6

Добровольська Г. Ю.

За

За

За

За

За

7

Доріф Н. А.

За

За

За

За

За

8

Дубовий А. О.

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

9

Жеребцов В. В.

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

10

Касіяненко Ю. М.

За

За

За

За

За

11

Килимник В. В.

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

12

Коваль С. Ф.

За

За

За

За

За

13

Коленчук С. М.

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

14

Коперчак О. В.

За

За

За

За

За

15

Лавриченко М. І.

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

16

Мельник К. А.

За

За

За

За

За

17

Мензул Ю. П.

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

18

Погребняк В. О.

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

19

Прокопенко В. А.

За

За

За

За

За

20

Резнік В. О.

За

За

За

За

За

21

Сивак В. Г.

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

22

Слободян М. А.

За

За

За

За

За

23

Стасюк Т. О.

За

За

За

За

За

24

Федорів Н. В.

За

За

За

За

За

25

Хавара С. Б.

За

За

За

За

За

26

Химич О. М.

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

Відсутній

27

С/г. Баленко  О. В.

за

за

за

за

за

 

Всього: «за»

16

16

16

16

16

 

               «проти»

Немає

Немає

Немає

Немає

Немає

 

            «утримались»

Немає

Немає

Немає

Немає

Немає

 

  відсутні

11

11

11

11

11

 

Не прийм  участь у голос.

немає

немає

немає

немає

немає

 

 Рішення

Рішення прийнято

Рішення прийнято

Рішення прийнято

Рішення прийнято

Рішення прийнято

Результити поіменного голосвання в форматі doc.