Благодійна допомога

18.12.17

Кинашівський заклад дошкільної освіти

Звіт про використання коштів протягом жовтня –листопада 2017 року

Заробітна плата – 89 948,67

Нарахування – 19 752,81

Харчування:

Загальний фонд – 15 037,76

Спеціальний фонд – 7 482,31

Благодійна допомога(овочі) – 1460,17

Енергоносії:

Електроенергія- 6810,47

Газ - 

 

Звіт 
Нестерварського закладу дошкільної освіти 
про використання коштів за жовтень – листопад 2017 р.

 

з/п

 

Найменування

 

Загальний

фонд

 

Спеціальний

фонд

 

Благодійні

внески

1.

Заробітна плата

189320

 

 

2.

Нарахування на оплату праці

39156

 

 

3.

Продукти харчування

29979

15390

2145

4.

Видатки на відрядження

678

 

 

5.

Оплата теплопостачання

19860

 

 

 

6.

 

Оплата водопостачання і водовідведення

 

2930

 

 

7.

Оплата електроенергії

9345

 

 

 

Використано – всього

291268

15390

2145

Інформація про використання коштів по Мазурівському закладу дошкільної освіти

 Жовтень                          Заробітна  плата                      

  Нараховано                                               54501.81

 утримано                                                    11990.40

Листопад                              заробітна плата

Нараховано                                             26332.28

Утримано                                                 5793.10   

Жовтень    - листопад           Х а р ч у в а н н я    

По загальному фонду                                            11456.31

По спеціальному фонду                                        4629.81

Благодійна допомога                                               991.60

Надійшло - по загальному                                  13435.10

                    - по спеціальному                                 5417.31

                   -  благодійна допомога                         810.00

 Батьківська плата за вересень – жовтень – 4044.71

Повернутись